Κατασκευή Ηλεκτρονικών Καταστημάτων

Η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες, α) στο σωστό λειτουργικό σχεδιασμό και τεχνική υλοποίηση και β) στην ψηφιακή προώθηση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Web Innovations προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά το σχεδιασμό και κατασκευη ηλεκτρονικων καταστηματων (e-shops), οι οποίες εξασφαλίζουν τόσο την τεχνική και λειτουργική αρτιότητα των εφαρμογών, όσο και τη βέλτιστη διαχείριση και προώθησή τους.

Υπηρεσίες για την Κατασκευή Ηλεκτρονικών Καταστημάτων:

 • Έρευνα ανταγωνισμού – καθορισμός στόχων του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Σχεδιασμός λειτουργιών του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Γραφιστικός σχεδιασμός ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops)
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων λιανικής (B2C)
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων χονδρικής (Β2Β)
 • Δημιουργία – παραμετροποίηση καταλόγου προϊόντων
 • Υλοποίηση γεφυρών με συστήματα μηχανογράφησης και ERP
 • Σύνδεση με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών για χρέωση πιστωτικών καρτών
 • Σύνδεση με συστήματα σύγκρισης τιμών και τρίτα συστήματα
 • Παραγωγή custom XML feeds
 • Ψηφιακή προώθηση ηλεκτρονικών καταστημάτων (SEO, SMM, Διαφημιστικές Καμπάνιες, παραγωγή ψηφιακού υλικού προβολής, Kαμπάνιες remarketing)
 • Υποστήριξη λειτουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων